Zasady współpracy

 1. Kancelaria, w zależności od Państwa wyboru, świadczyć będzie kompleksową obsługę prawną lub realizować pojedyncze zlecenia Spółki w zakresie bieżących spraw.
 2. Wszelkie sprawy Spółki będą załatwiane niezwłocznie i traktowane priorytetowo.
 3. Na życzenie Zleceniodawcy Kancelaria, przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, przygotuje opinię prawną dotyczącą przekazanej sprawy i obejmującą :

  1. ocenę prawną dostarczonej przez Zleceniodawcę dokumentacji;
  2. zgromadzenie informacji rejestrowych odnośnie przedsiębiorstwa dłużnika (RHB, KRS, przegląd akt rejestrowych, dane zawarte w ewidencji działalności gospodarczej, REGON, potwierdzenie numeru NIP, Centralne Biuro Adresowe);
  3. analizę praw majątkowych dłużnika w aspekcie jego wypłacalności;
  4. informację o stanie cywilnym dłużnika, ewentualnych majątkowych umowach małżeńskich (dane szczególnie istotne w przypadku egzekucji)
  5. ocenę szans na skuteczne zaspokojenie wierzyciela oraz wskazanie możliwych kierunków działań na podstawie zgromadzonych informacji.
 4. Kancelaria przekaże Zleceniodawcy raporty o aktualnym stanie prowadzonych na jego rzecz spraw. Terminy przekazywania raportów wskazuje Zleceniodawca. Niezależnie od powyższych raportów Kancelaria natychmiast powiadomi Zleceniodawcę o istotnych zmianach w sprawie.
 5. Kancelaria gwarantuje pełną dyspozycyjność prawników dla potrzeb Zleceniodawcy oraz nieograniczony kontakt.
 6. Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie spraw na drodze procesowej nie obejmuje opłat skarbowych, kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz wynagrodzenia biegłych tłumaczy przysięgłych i biegłych sądowych, które to pokrywa Zleceniodawca. Koszty sądowe obejmują opłaty sądowe oraz wydatki. W opłatach sądowych mieszczą się wpis sądowy i opłaty kancelaryjne.
 7. Przedstawione zasady współpracy oraz zaproponowane stawki wynagrodzenia Kancelarii mogą być każdorazowo negocjowane.
Pracownicy i współpracownicy
- Artur Juszczyk
koordynator d/s prawnych

- Natalia Wielgosińska
menedżer działu prawnego

Kamil Olszowy
menedżer ds. windykacji

Czytaj więcej
Kontakt
0048 14 670 21 06
0048 14 681 59 80
602 136 597

602 34 11 77
- radca prawny
Arkadiusz Kozik

Czytaj więcej
Design by Euroadres.pl www.euroadres.pl

Kancelaria prawna Arkadiusz Kozik oferuje usługi radcy prawnego, adwokackie, prawne w mieście Dębica. Serdecznie zapraszamy!