Zakres świadczonej obsługi prawnej

Zakres działalności Kancelarii, ze względu na krąg osób z nią współpracujących, obejmuje całkowite spektrum problematyki prawnej. W szczególności w zakres ten wchodzi reprezentacja procesowa w postępowaniu cywilnym, karnym, karno - skarbowym, administracyjnym i podatkowym.


 • Problematyka przekształcania spółek prawa handlowego i jednoosobowych działalności gospodarczych.
 • Przeprowadzanie spraw rozwodowych również dla klientów zamieszkałych za granicą Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Doradztwo dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
 • Prowadzenie spraw z zakresu prawa podatkowego, problematyka optymalizacji podatkowej.
 • Pomoc w sprawach postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych./li>
 • Obsługa cudzoziemców./li>

Szczegółowy zakres świadczonej pomocy prawnej :

 • Obsługa prawna osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, instytucji, osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, banków (opracowywanie pozwów, interwencji, apelacji, skarg kasacyjnych, skarg, zarzutów i sprzeciwów).
 • Zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych, cywilnych, z zakresu prawa pracy.
 • Dochodzenie należności
  na drodze postępowania polubownego, sądowego i egzekucyjnego.
 • Sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych
 • Sporządzanie umów i projektów umów
  dotyczących wszelkich czynności prawnych.
 • Prowadzenie postępowań rejestrowych spółek i wszelkich innych podmiotów gospodarczych (stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego, organizacji samorządowych)
 • Prowadzenie spraw z zakresu prawa o księgach wieczystych.
 • Obsługa prawna cudzoziemców
  i zagranicznych podmiotów gospodarczych.
 • Opracowywanie wniosków w sprawach postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych oraz upadłościowych i naprawczych.
 • Prowadzenie spraw z zakresu odszkodowań komunikacyjnych oraz spraw ubezpieczeniowych.
 • Uczestnictwo w negocjacjach handlowych.

Ideą nadrzędną realizowaną przez Kancelarię, jest przede wszystkim dobro Zleceniodawcy, szybkość i skuteczność prowadzonych na jego rzecz działań oraz pełne zaufanie i uczciwość we wzajemnych relacjach. Udaje się to osiągnąć dzięki odpowiedniemu zapleczu technicznemu, organizacyjnemu i osobowemu, niezbędnemu do świadczenia profesjonalnej obsługi prawnej.

Kancelaria gwarantuje całkowitą poufność informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem sprawy oraz pełne bezpieczeństwo danych, w których posiadanie weszła w ramach świadczenia obsługi prawnej.

Pracownicy i współpracownicy
- Artur Juszczyk
koordynator d/s prawnych

- Natalia Wielgosińska
menedżer działu prawnego

Kamil Olszowy
menedżer ds. windykacji

Czytaj więcej
Kontakt
0048 14 670 21 06
0048 14 681 59 80
602 136 597

602 34 11 77
- radca prawny
Arkadiusz Kozik

Czytaj więcej
Design by Euroadres.pl www.euroadres.pl

Kancelaria prawna Arkadiusz Kozik oferuje usługi radcy prawnego, prawne w mieście Dębica. Serdecznie zapraszamy!